[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] terminalemulator för winCygwin och xterm tycker jag funkar bra.

/Arvid

Den Må, 2005-12-19, 14:25 skrev Ivar Alm:
> Söker efter bra terminalemulator för windows.
> Jag använder Putty idag (ssh) för att "hålla koll" på min linuxburk hemma
> när
> jag är på jobbet, men jag är lite less på Putty.
> Det kan säkert handla om inställningar, men jag kan tex inte använda det
> numeriska tangentbordet i Putty - det händer inget alls då. Jag skulle
> även vilja ha möjlighet att klippa/klistra mellan terminalen och
> windows. Putty har bara en "Copy all to Clipboard"-funktion, och den är
> inte så användbar.
>
> Någon som har testat lite och kan tipsa mig?
>
> //I
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>Reply to: