[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vad för user/group (rättigheter) på system mappar etc? Hade nån konstig crash...Ivar Alm said:

> (Om nån har nåt grep eller pattern-tips att ge mig för att INTE köra
> dubbla grep på den här så emottages det med tacksamhet.)
>
> galaxy:/var# ls -R|grep ^d |grep -v "\(root *root\)"

find /var -type d -ls | grep -v "\(root *root\)"

:-)

/Stefan

ps. Det borde vara ls -lR i din rad, eller har du ls som alias för ls -l?
ds.

Reply to: