[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemer med at starte programmer fra desktop i kde - och umounte floppy?*ler*
> Titta i slutet av ~/.xsession-errors när du upplever problemet för att
> se om det står något där som kan ge ledtrådar om vad som orsakar det.
*****************
Når jag titter i ~/.xsession-errors får jag en mängde linier med olika 
innhold, om olika programmer, men alla indeholder:
"kbuildsyco: warning... desktop...  specifies undefined mimetype/servicetype"
**
syslog er ok
**
????? Vad gör jag då, någon som vet?
:-)Reply to: