[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Automatiskt skapa hemkataloger för inloggningar via LDAPlör 2005-11-12 klockan 15:52 +0100 skrev Simon Kagstrom:
> > Har ni användare som kör Debian på svenska? Jobbar själv en hel del med
> > översättning
> 
> Inte vad jag vet, ännu åtminstone.
> 
> // Simon

Varför inte? Jag måste ha missat något. Var det inte ett lab i Sverige?
-- 
Vincent Lönngren <vincent.lonngren.759@student.lu.se>Reply to: