[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Automatiskt skapa hemkataloger för inloggningar via LDAPOn 2005-11-12, 15:27, Daniel Nylander wrote:
> Simon Kagstrom skrev:
> 
> > Debianlabbet är hur som helst installerat, och vi använder LDAP-baserad
> >
> >autentifiering mot resten av skolans system men har däremot lokala
> >hemkataloger (NFS) och ett lokalt system för övrig användarinformation
> >(grupper osv). Därför är det bara autentifieringen som sker med LDAP, övrig
> >användarinformation kommer via NIS.
> >  
> Vad som borde passa fint (men tyvärr kostar lite) är att sätta upp en
> smartkortsläsare på varje arbetsstation. Som inloggning använder man ett
> smartkort med en PGP-nyckel på.  Det finns tydligen en PAM-modul för
> detta. Håller själv på att labbar med detta.

Ja, det hade iofs varit trevligt, fast jag tror att det är mindre intressant
om inte hela högskolan använder det systemet. Tyvärr är inte alla datorer
Debianbaserade (än ;-) ).

En annan "cool" möjlighet, knappast lika säker, vore att logga in med en
usb-nyckel, borde gå att ordna med existerande teknik.

> Har ni användare som kör Debian på svenska? Jobbar själv en hel del med
> översättning

Inte vad jag vet, ännu åtminstone.

// SimonReply to: