[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: Datorn hänger sig...On Tue, 01 Nov 2005 22:50:57 +0100
timebandit <timebandit@dzn.mine.nu> wrote:

> Finns det något annat att testa minnet med än mentest86 programmet
> typ? Gärna ett som man slipper boota om hela systemet med? :)

memtest från sysutils

Tänk dock på att detta inte ger en lika fullständig test som memtest86,
och kan därför missa minne som är felaktigt.

/ReineReply to: