[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: tail -f slutar uppdatera efter ett par dagarSimon Kagstrom wrote:
Jag har ett lite lustigt problem. Jag har ett "skrivbord" med ett antal
fonster for overvakning av loggfiler, och for detta anvander jag tail, alltsa
typ tail -f /var/log/kern.log

Hur som helst sa fungerar detta bara ett par dagar i strack, varefter tail
helt enkelt slutar uppdatera, och jag far doda den och darefter starta om den
igen. Jag antar att det finns andra satt att overvaka loggar, men jag tycker
anda att det ar lite lustigt att det bara slutar fungera. Har det med
loggroteringen att gora kanske?

Hej Simon,

Jo, det är på grund av loggroteringen. Jag har ingen lösning på ditt problem, men en förklaring om hur det funkar tror jag mig i alla fall kunna bistå med.

Antag att du läser "/var/log/syslog". När det är dags att rotera loggarna byter den namn till "/var/log/syslog.0" och sedan skapas det en ny fil "/var/log/syslog". Din "tail -f /var/log/syslog" har kvar sitt handtag till den ursprungliga filen och påverkas inte alls av att den bytt namn.

Det går tydligen inte heller att signalera tail och därigenom be den börja om från början. "man tail" säger i alla fall ingenting om det och "kill -HUP" får tail att avsluta.

mvh
/Martin Leben
--
Remove dashes and numbers (if any) to get my real email address.
I subscribe to the mailing lists i write to.
Please don't CC me on replies.Reply to: