[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: tail -f slutar uppdatera efter ett par dagarmån 2005-10-10 klockan 11:06 +0200 skrev Martin Leben:
> Hej Simon,
> 
> Jo, det är på grund av loggroteringen. Jag har ingen lösning på ditt 
> problem, men en förklaring om hur det funkar tror jag mig i alla fall 
> kunna bistå med.
> 

En lösning, som inte är så stor skillnad från det du gör nu, är
"cat /dev/xconsole", som dock endast fungerar om det är syslog du vill
följa. "xconsole -file /dev/xconsole" gillar jag själv.
-- 
Vincent Lönngren <vincent.lonngren.759@student.lu.se>Reply to: