[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: tail -f slutar uppdatera efter ett par dagar* Martin Leben <martin-1234@leben.nu> [2005-10-10 11:06:45]:

> Jo, det är på grund av loggroteringen. Jag har ingen lösning på ditt 
> problem, men en förklaring om hur det funkar tror jag mig i alla fall 
> kunna bistå med.

tail -F hjälper då. Det försöker att öppna filnamnet igen och
inte hänger på inode.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: