[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

tail -f slutar uppdatera efter ett par dagarHej Alla!

Jag har ett lite lustigt problem. Jag har ett "skrivbord" med ett antal
fonster for overvakning av loggfiler, och for detta anvander jag tail, alltsa
typ tail -f /var/log/kern.log

Hur som helst sa fungerar detta bara ett par dagar i strack, varefter tail
helt enkelt slutar uppdatera, och jag far doda den och darefter starta om den
igen. Jag antar att det finns andra satt att overvaka loggar, men jag tycker
anda att det ar lite lustigt att det bara slutar fungera. Har det med
loggroteringen att gora kanske?

Galler Debian/Sarge (som vanligt :-)).

// SimonReply to: