[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Datorköp* Sebastian Gröhn <sebgrohn@bluebottle.com> [2005-10-10 20:50:22]:
> Jag går i tankar om en ny dator och undrar om någon har erfarenhet av amd64, 
> spec. då under Debian. Är det värt att satsa på, eller ska man köra med en 
> gammal föråldrad/hederlig i368-processor? Är det något annat jag bör tänka på 
> vad gäller hårdvaran? Vilka märken funkar bra under Linux och vilka gör det 
> inte? Grafiken är väl det som är sämst stöd för...

vi körde amd64 server på debconf5 i olika konfigurationer med
normala debian installationer. funkade utmärkt. 

amd64 är den sabbast växande debian architektur just nu och har
fullständig security support för stable (och testing, så klart).
Det finns många stora cluster och tiotusentals datorer (även på
desktop) som kör debian på amd64. T.ex. delar av tysklands
myndigheter kör på det. 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: