[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

DatorköpHej listan,

Jag går i tankar om en ny dator och undrar om någon har erfarenhet av amd64, 
spec. då under Debian. Är det värt att satsa på, eller ska man köra med en 
gammal föråldrad/hederlig i368-processor? Är det något annat jag bör tänka på 
vad gäller hårdvaran? Vilka märken funkar bra under Linux och vilka gör det 
inte? Grafiken är väl det som är sämst stöd för...

Hälsningar
Sebastian GröhnReply to: