[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sv och sv_SEtor 2005-10-06 klockan 19:03 +0100 skrev Peter Karlsson:
> Alexander Nordström:
> 
> > Varför inte? Menar du att det inte skulle finnas några skillnader mellan 
> > rikssvenska och finlandssvenska?
> 
> I normalfallet inte, nej. Skillnaderna är såpass små att åtminstone inte jag 
> tycker det är värt det dubbelarbete det skulle innebära att göra flera 
> översättningar.
> 
> Om inte annat så borde det inte finnas några sv_SE-översättningar. Alla 
> "rikssvenska" översättningar borde märkas "sv", så kan man i de fall de 
> finlandssvenska termerna skiljer märkbart ha en speciell 
> "sv_FI"-översättning. Då får de som kör "sv_FI" alltid en svensk version, 
> vilket de inte skulle gjort om standardöversättningen var märkt "sv_SE".
> 
> Jämför fallet en och en_US/en_GB. De flesta "en" är amerikansk engelska, som 
> är "normen" numera, medan "en_GB" är specifikt "brittisk engelska".
> 
> -- 
> \\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/
> 
> 

Jag läste någonstans, jag tror att det var någonstans på W3Cs hemsida
(http://www.w3.org) men kan inte svära på det, att "en" snarare än t ex
"en_GB" bör användas i http headers, medan det mer specifika "en_GB" bör
användas i HTML. Detta skulle bero på att man i http headers vill veta
vilket språk det är, så att man kan välja rätt dokument, medan man i
HTML vill veta exakt vilken dialekt det är, så att man kan undvika
missförstånd, talsynteser kan ha rätt uttal, stavningsprogram kan
använda rätt rättstavning m m.

Enligt denna tolkning kan alltså brittisk engelska mycket väl märkas en.
Det skulle inte förvåna mig om de flesta dokument märkta "en" varken är
det ena eller det andra, utan något amerikanskklingande hopkop skrivet
av folk som inte har engelska som andra språk. Jag skulle inte heller
tro att någon som använder t ex brittisk eller jamaikansk engelska
skulle skämmas för att sätta benämningen "en" på det.

Det rimligaste är väl alltså att ha en "sv"-version som kan vara där
innehållet ibland kan vara rikssvenska och ibland finlandssvenska, och
sedan får personer av respektive böjelse som tycker att det behövs
översätta till sin egen specifika dialekt om de vill och märka det sv_SE
eller sv_FI. Det är ju deras egen fritid, antar jag.
-- 
Vincent Lönngren <vincent.lonngren.759@student.lu.se>Reply to: