[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sv och sv_SEThursday, 6 October 2005 20:38, Peter Karlsson wrote:
> Daniel Nylander:
> > Kan man inte merga dom?
>
> Jo, det borde man. Det borde inte förekomma några sv_SE-specifika
> (eller sv_FI-specifika) översättningar över huvud taget.

Varför inte? Menar du att det inte skulle finnas några skillnader mellan 
rikssvenska och finlandssvenska?

http://sv.wikipedia.org/wiki/Finlandssvenska#Skillnader
http://www.svenska.gu.se/~svehl/sprakbruk97.html

-- 
Alexander Nordström
http://lx.n3.net/
Skicka inte kopior på uppföljande meddelanden till mig;
jag prenumererar på debian-user-swedish.

Attachment: pgpJdf3SHBULy.pgp
Description: PGP signature


Reply to: