[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sv och sv_SEDaniel Nylander:

> Kan man inte merga dom?

Jo, det borde man. Det borde inte förekomma några sv_SE-specifika 
(eller sv_FI-specifika) översättningar över huvud taget.

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: