[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sv och sv_SEAlexander Nordström:

Varför inte? Menar du att det inte skulle finnas några skillnader mellan rikssvenska och finlandssvenska?

I normalfallet inte, nej. Skillnaderna är såpass små att åtminstone inte jag tycker det är värt det dubbelarbete det skulle innebära att göra flera översättningar.

Om inte annat så borde det inte finnas några sv_SE-översättningar. Alla "rikssvenska" översättningar borde märkas "sv", så kan man i de fall de finlandssvenska termerna skiljer märkbart ha en speciell "sv_FI"-översättning. Då får de som kör "sv_FI" alltid en svensk version, vilket de inte skulle gjort om standardöversättningen var märkt "sv_SE".

Jämför fallet en och en_US/en_GB. De flesta "en" är amerikansk engelska, som är "normen" numera, medan "en_GB" är specifikt "brittisk engelska".

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: