[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sv och sv_SEOn Thu, 6 Oct 2005, Peter Karlsson wrote:

Daniel Nylander:

Kan man inte merga dom?

Jo, det borde man. Det borde inte förekomma några sv_SE-specifika
(eller sv_FI-specifika) översättningar över huvud taget.

Hmm.. det finns tydligen.

SV - 103661 strängar översatta:
http://www.debian.org/international/l10n/po/sv

sv_SE - 7731 strängar översatta:
http://www.debian.org/international/l10n/po/sv_SE


Regards,
Daniel Nylander (CISSP)
http://www.DanielNylander.se
info@danielnylander.se

Reply to: