[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sv och sv_SE* Daniel Nylander <info@danielnylander.se> [2005-10-06 11:04:52]:

> Mikael Hedin skrev:
> 
> > "svenska" resp "svenska som det talas i Sverige". D.v.s. till 
> > skillnad från sv_FI -- svenska som det talas i Finland. I praktiken 
> > är det väl inte någon skillnad på översättning sv_SE och sv_FI, så de 
> > borde vara bara sv alltihop, men det kanske finns några skillnader.
> 
> 
> Jo, men den praktiska skillnaden mellan "sv" och "sv_SE" bör inte skilja
> sig.
> 
> Känns lite underligt att Debian har både och.. kan i och för sig vara en
> missuppfattning från deras sida (?).

sv_FI har Euro och cent tecken. (c:Reply to: