[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dpkg --purge på alla icke installerade paket?bosen@home.se:
> On Tue, 2005-10-04 at 10:31 +0200, Karl Hammar wrote:
> 
> > $ dpkg -P `dpkg -l | grep -v ^ii | tail +6 | tr -s ' ' '\t' | cut -f2`
> > ...
> 
> Har jag inte helt fel så gör väl dpkg --purge --pending ungefär samma
> sak...?
> 
> /Sebastian
> 

Man skulle kunna tro det, men så är det inte.

# dpkg -l gbatnav | cut -b1-70
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-instal
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: upper
||/ Name               Version             
+++-=================================-================================
rc gbatnav              1.0.4cvs20050924-1       
# dpkg -P -a
# dpkg -l gbatnav | cut -b1-70
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-instal
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: upper
||/ Name               Version             
+++-=================================-================================
rc gbatnav              1.0.4cvs20050924-1       
# dpkg -P gbatnav
(Reading database ... 231016 files and directories currently installed.)
Removing gbatnav ...
Purging configuration files for gbatnav ...
# dpkg -l gbatnav | cut -b1-70
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-instal
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: upper
||/ Name               Version             
+++-=================================-================================
pn gbatnav              <none>             
# dpkg --version | head -1
Debian GNU/Linux `dpkg' package management program version 1.13.11 (i386).
#

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data        karl@aspodata.se
Lilla Aspö 2340                         Nätverk
S-742 94 Östhammar      0173 140 57      Datorer/Utrustning
Sverige           070 511 97 84    Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------
Reply to: