[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dpkg --purge på alla icke installerade paket?Skickade visst inte till listan.. förlåt mig Karl.

On Tue, 2005-10-04 at 10:31 +0200, Karl Hammar wrote:

> $ dpkg -P `dpkg -l | grep -v ^ii | tail +6 | tr -s ' ' '\t' | cut -f2`
> ...

Har jag inte helt fel så gör väl dpkg --purge --pending ungefär samma
sak...?

/Sebastian
Reply to: