[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dpkg --purge på alla icke installerade paket?Hej!

Är det någon som vet något bra sätt att hitta alla paket som är
konfigurerade men inte installerade och "purge" dem? (Svenskt ord
utdriva?)
-- 
Vincent Lönngren <vincent.lonngren.759@student.lu.se>Reply to: