[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dpkg --purge p alla icke installerade paket? Michael Olberg wrote on Oct 04, 2005 at 09:45:22 AM:
> Förmodilgen finns en smidig lösning i aptitude också.
> 
> /Michael
> 

Blev lite nyfiken och testade, och det stämmer bra :)

Kolla vilka paket som berörs med: 

 aptitude search "~c"

Verkar det ok så purge:ar du dem motsvarande:

 aptitude purge "~c"


-- 

 .- David <dh@cybe.net>
 `-- wget -O- tx.se/dh|gpg --importReply to: