[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apt fråga-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

lasse wrote:
> Oki, men det finns altså ingen möjlighet att installera om en helgrupp
> av paket som redan finns installerad?

> apt-get install --reinstall <packet>

> apt-get install --reinstall `ett rackarns fint kommando som tar reda på
> vilka paket som är installerade`

> eller en for loop for a in `ett rackarns fint kommando som tar reda på
> vilka paket som är installerade` ;do apt-get install --reinstall $a;done

> fonkar det?

> /Lasse


for i in `dpkg --get-selections|awk '{print $1}'`; do \
	apt-get install --reinstall $1; \
donePs. Svara till listan i fortsättningen :-) Ds
- --
  .''`. Torbjörn Svensson, azoff (at) se (dot) linux (dot) org
 : :' : 7EB9 2DC5 61AE DAB5 7099  BAC6 798E E39A DBDB 0CFD
 `. `'  http://azoff.homeip.net | http://azoff.tty0.org
   `--  http://se.linux.org

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFDMwOxeY7jmtvbDP0RAuRaAKCmcvbiCz67Gk2SsdA/1TjobDbyHwCfQWWL
X7plSpU4tmPPBhh1V2BgKwM=
=Dtxn
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: