[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apt frågaTorbjörn Svensson skrev:
> lasse wrote:
> 
>>>Tjena...
>>>Efter en halvtaskig nätverks installation så upptäkte jag att vissa
>>>paket vad trasiga vid installationen (hur nu det kan hända?! )
>>>iaf så måste jag ominstallera allt med X
>>>
>>>i slackware finns möjligheten att ominstallera ett paket/ grupp av paket
>>>swaret --reinstall
>>>
>>>finns den i debian eller blir det typ
>>>#for a in `apt-cache search gnome|grep "^gnome" |cut -d' ' -f 1`;do
>>>apt-get remove $a;done
> 
> 
> apt-get install --reinstall <packet>
> 
> det är nog vad du vill :-)
> 
Eller dpkg-reconfigure (paket)Reply to: