[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apt fråga-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

lasse wrote:
> Tjena...
> Efter en halvtaskig nätverks installation så upptäkte jag att vissa
> paket vad trasiga vid installationen (hur nu det kan hända?! )
> iaf så måste jag ominstallera allt med X
> 
> i slackware finns möjligheten att ominstallera ett paket/ grupp av paket
> swaret --reinstall
> 
> finns den i debian eller blir det typ
> #for a in `apt-cache search gnome|grep "^gnome" |cut -d' ' -f 1`;do
> apt-get remove $a;done

apt-get install --reinstall <packet>

det är nog vad du vill :-)

- --
  .''`. Torbjörn Svensson, azoff (at) se (dot) linux (dot) org
 : :' : 7EB9 2DC5 61AE DAB5 7099  BAC6 798E E39A DBDB 0CFD
 `. `'  http://azoff.homeip.net | http://azoff.tty0.org
   `--  http://se.linux.org

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFDMtt1eY7jmtvbDP0RAqd4AKC1W4W6q2mJ0Qwq8wBG/Zz7pJoDiQCfbs6Z
Q5Bv68LElTqgUJVRYgyDIp0=
=zZCS
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: