[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Apt frågaTjena...
Efter en halvtaskig nätverks installation så upptäkte jag att vissa paket vad trasiga vid installationen (hur nu det kan hända?! )
iaf så måste jag ominstallera allt med X

i slackware finns möjligheten att ominstallera ett paket/ grupp av paket
swaret --reinstall

finns den i debian eller blir det typ
#for a in `apt-cache search gnome|grep "^gnome" |cut -d' ' -f 1`;do apt-get remove $a;done

och en annan rad med install..../LasseReply to: