[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ps översätter ej PID till usernameHar upptäckt en märklig sak med output'en från kommandot 'ps'.

Normala rader skriver ut användarnamn istället för PID:

www-data 16396 0.0 1.9 23416 10244 ?    S  05:03
0:02 /usr/sbin/apache

medans två users bara får sitt PID utskrivet:

102   18001 0.0 0.4  8548 2472 ?    Ss  11:39 0:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m 
1006   11388 0.0 0.2  4268 1448 tty1   S+  Aug29 0:00 -bash

När man grep'par efter dessa PID's i /etc/passwd så ser allt ok ut.

styrelsen:x:1006:1006:Styrelsen,,,:/home/styrelsen:/bin/bash
Debian-exim:x:102:102::/var/spool/exim4:/bin/false

Någon som har en förklaring ?

/ReineReply to: