[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ps översätter ej PID till usernameOn Tue, 30 Aug 2005 11:55:43 +0200
Reine Johansson <brain@bredband.net> wrote:

> Har upptäckt en märklig sak med output'en från kommandot 'ps'.

Svarar på min egen post ifall nån behöver svaret någon gång.

Om ett användarnamn >8 tecken så visas PID'et istället för
användarnamnet.

/ReineReply to: