[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pointer virus?Om du har en trådlös mus (RF) kanske du har en granne som sitter intill med en likadan?


On Mon, 11 Jul 2005 11:34:09 +0200
Simon Kagstrom <simon.kagstrom@bth.se> wrote:

> On 2005-07-11, 09:15, eva s wrote:
> > min pointer r?r sig okontrollerat ?ver sk?rmen. det startade i XP 
> > partitionen, men finns nu i min debian.
> > N?gon som k?nner till dettta och hur kan jag hitta processen och st?nga den?
> 
> Har du en laptop? Jag har haft detta problem med en Dell Latitude C600. I det
> fallet berodde det formodligen (vad jag kan se) pa for vek hardvara,
> eventuellt kan det ha varit styrpinnen (den hade bade styrpinne och
> styrplatta) som formodligen borjade glappa - vet inte exakt vad det beror
> pa. Hur som helst sa har jag talat med andra med samma laptop - med Windows -
> som ocksa hade samma problem som jag, sa det ar nog ett hardvarufel.
> 
> Samma laptop borjade ocksa da och da fa skurar av ERR-interrupt i
> /proc/interrupts, vilket gjorde att den blev fruktansvart langsam (utan att
> krasha dock!) i perioder. Det ar ingen laptop jag skulle rekommendera direkt
> :-/
> 
> // Simon
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: