[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GDM på en DMZAnders Wallenquist wrote:

>Har ett nätverk där jag nyligen flyttade över min server till en DMZ.
>Försöker förtvivlat komma åt GDM från det lokala nätverket.
>
>Brandväggen är Shorewall. Har försökt att öppna allt som går mellan loc
><=> fw <=> dmz utan att lyckas, har även försökt att NAT:a loc-nätet när
>den accessar DMZ (vilket inte behövs tillvardags).
>
>Kommer så långt att XDMCP ser servern, men innan inloggningsskylten
>stannar processen, bara ett X-kryss syns.
>
>Kan inte se att bransväggen skulle hindra någon trafik (enligt
>loggarna). Har lyssnat med ethereal utan att bli klokare för det.
>
>Har någon något tips?
>
>------------------
>
>Ssh och VNC fungerar naturligtvis. Om jag ger upp när det gäller X, kan
>man lägga VNC framför GDM? Har bara kört vino som är inbyggt i Gnome som
>exponerar ett redan inloggat skrivbord.
>
>
>
>
>  
>
Har testat med freenx (deb http://kanotix.com/files/debian/ ./) med gott
resultat.

Nx lär stå för next generation X.

-- 
Hälsningar,
--
....''`. Anders Wallenquist, anders.wallenquist@kreawit.se
..:.:' : 013-35 29 50 0709 - 565 160
..`..`'. http://www.kreawit.se
....`--. http://www.rfa.se


begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: