[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

GDM på en DMZHar ett nätverk där jag nyligen flyttade över min server till en DMZ.
Försöker förtvivlat komma åt GDM från det lokala nätverket.

Brandväggen är Shorewall. Har försökt att öppna allt som går mellan loc
<=> fw <=> dmz utan att lyckas, har även försökt att NAT:a loc-nätet när
den accessar DMZ (vilket inte behövs tillvardags).

Kommer så långt att XDMCP ser servern, men innan inloggningsskylten
stannar processen, bara ett X-kryss syns.

Kan inte se att bransväggen skulle hindra någon trafik (enligt
loggarna). Har lyssnat med ethereal utan att bli klokare för det.

Har någon något tips?

------------------

Ssh och VNC fungerar naturligtvis. Om jag ger upp när det gäller X, kan
man lägga VNC framför GDM? Har bara kört vino som är inbyggt i Gnome som
exponerar ett redan inloggat skrivbord.
-- 
Hälsningar,
--
....''`. Anders Wallenquist, anders.wallenquist@kreawit.se
..:.:' : 013-35 29 50 0709 - 565 160
..`..`'. http://www.kreawit.se
....`--. http://www.rfa.se

begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: