[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Spamassassin sämreCarl-Fredrik Enell wrote:

>Hej!
>Jag har samma erfarenhet av spamassassin och det gäller inte bara de
>versioner som är packeterade i Debian. Detsamma händer på jobbet, här kör
>vi version 2.61 på en gammal Solarismaskin och den har tidigare varit utmärkt
>bra på att plocka spam.
>
>Hälsningar Fredrik
>  
>
Jag kör Spamasssassin med sa-learn med gott resultat (matar Spamassassin
med exempel på spam och ham/mail som är ok). Betydligt bättre resultat
än de vanliga "reglerna". Håller dock med om att det varit ovanligt
mycket spam och framför allt virus de senaste dagarna, som spamassassin
inte hunnit "lära" sig. För egen del ca 100 - 300 spam som fastnar och
10 - 20 som tar sig igenom per dygn och mailkonto. Att jämföra med
"normal" skörd på 10 - 20 fångade spam per dygn.

-- 
Hälsningar,
--
....''`. Anders Wallenquist, anders.wallenquist@kreawit.se
..:.:' : 013-35 29 50 0709 - 565 160
..`..`'. http://www.kreawit.se
....`--. http://www.rfa.se

begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: