[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: partition problem med ny linux



On Tue, May 03, 2005 at 05:18:31PM +0000, eva sjuve wrote:
> hej
> jag t?nkte installera en ny linux p? fri partition, agnula/demudi. Jag har 
> debian/gnu redan p? systemet. men n?r jag ska installera, vill 
> installeraren radera min swap-space och s?tta upp en ny.
> har n?gon tips om hur jag g?r? kan jag verkligen partitionera om min 
> befintliga swap-space?

Om jag förstår dig rätt har du tänkt att ha två olika Linux på samma
dator? Vidare, om jag förstått rätt så vill din nya installation sas "ta
över" din förra installations swap och reformatera den. Om den
reformaterar eller ej spelar i sig ingen roll. Det som är viktigt är att
bägge systemen skall kunna använda samma swappartition. Det som kan bli
problem, tror jag, är om din nya installation skriver om
partitionstabellen och din gamla installation inte hittar swapen efter
det - men jag tror inte det problemet skall behöva
uppstå om du bara använder samma swappartition som tidigare, dvs om du
inte flyttar swapen samtidigt som du formaterar om.

> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> listmaster@lists.debian.org



Reply to: