[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SATA under 2.4.29?Har påkommit ett stort problem för mig...

Kör med Debian testing med kernel 2.4.29 och kör med Asus P4C800 Deluxe
moderkort med 875P chipset och med Promise FastTrack 378 SATA RAID...

Jag hittar inte nånstans hur jag får mina SATA diskar att fungera. Som det
är nu så finns dem inte ens...
Om det är nån som kan hjälpa mig så blir jag väldigt tacksam!Reply to: