[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: partition problem med ny linux

jo tack för tips
det gick hur bra som helst
-eva

>
>eva sjuve wrote:
>
>>hej
>>jag tänkte installera en ny linux på fri partition, agnula/demudi.
>>Jag har debian/gnu redan på systemet. men när jag ska installera,
>>vill installeraren radera min swap-space och sätta upp en ny.
>>har någon tips om hur jag gör? kan jag verkligen partitionera om
>>min befintliga swap-space?
>>
>>-eva
>>
>>
>>
>
>hmm.. du ska inte behöva partitionera om swap partitionen.. förstår
>inte riktigt vad du menar med det. men om du menar att demudi vill
>använda samma swap partition som debian så är det inga problem, det
>går hur bra som helst. (på swap partitionen lagras inget över
>rebootar - det är bara ett komplement till minnet)
>
>lycka till med agnula!
>
>
>--
>To UNSUBSCRIBE, email to
>debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
>with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
>listmaster@lists.debian.org
>
Reply to: