[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fetchmail och Thunderbird samarbetar inteHej!

Har satt upp min egen mailserver med Fetchmail och Exim4
för att periodiskt kolla av mina konton (imap) på Home.se.
Dessutom så kollar jag av Home.se med Thunderbird.

Jag vill alltså behålla mina mail hos Home, men ändå hämta
hem dem till min mailserver. Jag vill ha det så här eftersom
jag har datorer på två orter med modemuppkoppling på ena
stället och bredband på det andra. På datorn med modem vill
jag ladda ner mailen lokalt (och då ta bort dem från Home.se)
Men samtidigt vill jag ha en kopia till min mailserver också.

Jag skulle kunna lösa det med att min mailserver alltid är
igång och att jag hämtar dem med modem därifrån, men jag vill
ändå ha en kopia av mailen på båda.

Problemet är att de mail som jag kollat av med Thunderbird
verkar på Home.se bli markerade som "seen" och hämtas inte
hem av Fetchmail. Nu har jag konfigurerat Fetchmail med
"keep" för att de inte ska raderas hos Home.se.

Man kan sätta Fetchmail till "all" vilket gör att den hämtar
alla, men då finns det risk att den hämtar samma mail vid
varje koll. Fetchmail verkar inte själv hålla koll på vilka
den redan hämtat.

Förslag tack!

Vänligen, PeterReply to: