[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT?] Fildelning

Det finns 2 vägar att gå antingen med ett mera avancerat filsystem som uppfyller detta eller vpn.

1. OpenAFS fixar biffen, http://www.openafs.org/

Verkar mycket intressat ur flera aspekter. Löser en hel del problem jag
inte nämnde i mitt första mail. Ser dock ut att vara en viss tröskel i
att sätta upp detta. Ska läsa lite mer...
Det enda jag saknar är inbyggt bra stöd för offline/cache av filer liknande coda (http://www.coda.cs.cmu.edu) eller intermezzo (http://www.inter-mezzo.org). Codas styrka och svaghet är säkerheten... Det finns ingen (dålig) och det är man medveten om och lurar därmed ingen (bra). Intermezzo ger känslan av att ingen är intresserad av det längre så dagsaktuell status hittar jag inte.

2. VPN finns det gott om. Enklast är PPTP med en 2.4 käran från Debian. Annars rekomenderar jag OpenVPN http://openvpn.net/ och köra med vanlig SMB/CIFS

SMB = samba? Jo, det var någonting i stil med detta jag själv funderade
på.
SMB/CIFS bör köras genom någon acceptabel kryptering annars är informatinen möjlig att avläsa av 3e part.

Vänlige(n),
Joakim Nordberg
Nordberg.orgReply to: