[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT?] FildelningMikael Bergman wrote:

Jag har för i mitt företag behov att dela filer mellan Windows-klienter
över Internet. Alla utom jag använder uteslutande Windows. Önskvärt vore
att dessa användare kunde montera t ex en Samba-share (?) på ett enkelt
och säkert sätt över nätet. Det är viktigt att alla ska kunna läsa/skriva
till filerna som om dom låg på (nätverks-)disken utan att gå omvägen via t
ex en FTP-klient.
När du säger säkert menar du att det är endast ni skall kunna accessa era shares samt kommunikationen öve nätet int eär läsbar av annan?

Det finns 2 vägar att gå antingen med ett mera avancerat filsystem som uppfyller detta eller vpn.

1. OpenAFS fixar biffen, http://www.openafs.org/

2. VPN finns det gott om. Enklast är PPTP med en 2.4 käran från Debian. Annars rekomenderar jag OpenVPN http://openvpn.net/ och köra med vanlig SMB/CIFS

Vänlige(n),
Joakim Nordberg
Nordberg.orgReply to: