[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med vissa sidor i FirefoxOn Wed, Feb 16, 2005 at 05:52:41PM +0100, Peter Carlsson wrote:
> Tack för tipset om Adblock. Har installerat det och ska
> köra det ett tag. Men det verkar onekligen trevligt.

Om fler valmöjligheter önskas så rekommenderar jag er att kolla in
Privoxy (www.privoxy.org).

/Thomas
-- 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: