[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: STUN och NATHej!

>>>>> "Martin" == Martin Leben <martin-1234@leben.nu> writes:

  Martin> Så du har alltså tillgång till flera publika adresser? 
  Martin> Hmmm... Alla ADSL-modem som jag stött på kan man
  Martin> konfigurera som brygga.

Jomenvisst! Efter mycket sökande kom jag fram till att det ingår 5
stycken DHCP-adresser i abonnemanget. Jag var tvungen att byta från
router-firmware till brygg-firmware i modemet, men nu har både datorn
och VoIP-dosan varsin publik IP-adress. PCns adress lägger jag in i
dyndns.org.

Jag kör portsentry på PCn, borde jag köra något mer för att förhindra
obehöriga intrång tex tripwire? Datorn blir väl lite mer synlig nu när den
har en publik adress.

Hälsningar Carl-Fredrik
-- 
----------------------------------------
Carl-Fredrik Enell (SM2YHP / OH9GNX)

Kaanaanmaantie 6B
FIN-99600 Sodankylä
Finland
----------------------------------------
URL:	http://www.is.kiruna.se/~fredrik
Alias:	http://cfenell.doesntexist.org
Arbete: http://www.sgo.fi
========================================

pub 1024D/E3930C6C 2002-01-29 Carl-Fredrik Enell, IS (Carl-Fredrik Enell, privat) <fredrik@kyla.kiruna.se>
   Key fingerprint = 6D46 6879 5826 0219 08FC 0F5E 97FD 06D6 E393 0C6CReply to: