[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

OT: DHCP och ip-telefonadapterHej!

Jag har problem med en IP-telefonadapter och googlade lite efter
lösningar. Folk på listan verkar ha haft liknande problem.

Jag har alltså en VTA-111 som är kopplad till Soneras (i Finland)
IP-telefontjänst. Tidigare satt den bakom en DLink DI-604 router och då
fungerade allting. Nu har DI-604an lagt av och jag har uppgraderat
mitt ADSL-modem till att vara NAT-router och DHCP-server.

Problemet är nu att VTA111-dosan inte får någon DHCP-adress. DHCP
funkar däremot fint när jag provar med laptoppen.  Jag kollade
inställningarna i VTA111 (som efter full reset är åtkomliga via
http://ip-adress/Conf) för att se vad som är aktiverat. Men efter
omstart försvinner de inställningarna och Conf-sidan blockeras.

Vad är fel? Hittade även sidan http://www.fuse.nu/tele2sip/VTA-111 ,
denna sida och Soneras information ger motstridiga besked om vilka
portar som skall forwardas till VTA111 men det kanske skiljer mellan
olika operatörer.

Hälsningar
Carl-Fredrik
-- 
----------------------------------------
Carl-Fredrik Enell (SM2YHP / OH9GNX)

Kaanaanmaantie 6B
FIN-99600 Sodankylä
Finland
----------------------------------------
URL:	http://www.is.kiruna.se/~fredrik
Alias:	http://cfenell.doesntexist.org
Arbete: http://www.sgo.fi
========================================

pub  1024D/E3930C6C 2002-01-29 Carl-Fredrik Enell, IS (Carl-Fredrik Enell, privat) <fredrik@kyla.kiruna.se>
     Key fingerprint = 6D46 6879 5826 0219 08FC  0F5E 97FD 06D6 E393 0C6CReply to: