[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: moduler & bootOm du kör hotplug kanske man kan skriva in modulen här: /etc/hotplug/blacklist


On Mon, 07 Feb 2005 10:10:22 +0000
Erik Svensson <ZekeVarg@linux.se> wrote:

> Hur förhindrar man att modul ehci_hcd laddas i sarge vid boot?
> Efter mycket om och men har jag kommit fram till att mitt problem med
> scannern är ett resultat av att denna modul laddas vid boot.
> Jag har nämligen en annan installation (simplyMepis) på en annan
> partition där scannern fungerar, om jag då laddar ehci_hcd så slutar den
> funka även här och går ej igång om jag kör rmmod ehci_hcd.
> Har kollat /etc/modules.conf och /etc/modules men modulen finns inte
> listad där.
> Båda systemena kör debian-standard kernel 2.6.8.
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: