[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GTK-devHej,

kringla <kringla@home.se> writes:
> Jag tänkte kompilera sylpheed själv.
> Vet någon vilka paket som (helst minimum) krävs för att kompilera
> GTK+ applikationer?

försök 'apt-get build-dep sylpheed', det skulle installera allt som behövs.


Jürgen

-- 
NO to the planned nodding through of the EU software patent directive!

Jürgen Stuber <juergen@jstuber.net>
http://www.jstuber.net/
gnupg key fingerprint = 2767 CA3C 5680 58BA 9A91  23D9 BED6 9A7A AF9E 68B4Reply to: