[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

GTK-devJag tänkte kompilera sylpheed själv.
Vet någon vilka paket som (helst minimum) krävs för att kompilera GTK+ applikationer?Reply to: