[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GTK-devkringla <kringla@home.se> writes:

> Jag tänkte kompilera sylpheed själv.
> Vet någon vilka paket som (helst minimum) krävs för att kompilera GTK+ applikationer?

apt-get libgtk2.0-dev bör räcka om det är en ren GTK applikation.  Dock
brukar GTK-baserade program ha en tendens att kräva diverse Gnome
bibliotek också.  Eventuella felmeddelanden ./configure brukar ge ett
bra hum om vad du behöver.Reply to: