[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Offline logonJag skulle veta om någon ha en fungerande lösning på hur användarna som loggar in på sin lokala linux via PAM/OpenLdap skall kunna göra det när de är offline med sin bärbara.

Helst skall de inte behöva ett lokalt konto för ändamålet. Dvs. det jag vill uppnå är något i stil med Windows Cached Credentials.

Vänlige(n),
Joakim Nordberg
Nordberg.orgReply to: