[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med locales> Om någon vet hur man korrekt sätter upp debian sarge på svenska eller
> kan hänvisa mig till en guide blir jag tacksam.

% dpkg-reconfigure locales
% apt-get install localeconf
% vim /etc/environment

...borde hjälpa dig en bit på vägen.

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: