[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: tilde i filnamn när .. mount /cdrom?On Mon, Aug 30, 2004 at 10:26:59PM +0200, Sandor Suta wrote:
>> Vet någon hur man kan mount:a cdrom:en så att (långa) filnamn ser ut som
de
>> ska?
>>
>> I win/XP ser filnamnen ut som de ska, dvs utan ändelsen med tilde (~1).
>> Men i linux så återfinns tilde i filnamnet.
>
>Windows och Linux använder olika metoder för att få långa filnamn på
>CD-skivor. För att kunna se de långa filnamnen på windows-skivor
>behöver du ha stöd för "Microsoft Joliet CDROM extensions"
>(CONFIG_JOLIET) i kärnan.


Ja, har precis uppdaterat till den senaste kärnan och missat detta med
Joliet, Tack!
Reply to: