[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: tilde i filnamn när .. mount /cdrom?On Mon, Aug 30, 2004 at 10:26:59PM +0200, Sandor Suta wrote:
> Vet någon hur man kan mount:a cdrom:en så att (långa) filnamn ser ut som de
> ska?
> 
> I win/XP ser filnamnen ut som de ska, dvs utan ändelsen med tilde (~1).
> Men i linux så återfinns tilde i filnamnet.

Windows och Linux använder olika metoder för att få långa filnamn på
CD-skivor. För att kunna se de långa filnamnen på windows-skivor
behöver du ha stöd för "Microsoft Joliet CDROM extensions"
(CONFIG_JOLIET) i kärnan.

/PelleReply to: