[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Asterisk-konfigureringOn Tue, Aug 31, 2004 at 01:39:59PM +0200, Anders Wallenquist wrote:
> Har någon ett exempel på en Asterisk-konfiguration, är mest nyfiken på
> konfigurationen i SIP-telefonerna? (har hittat några Asterisk howto).

Det var ett tag sen jag satte upp Asterisk så jag har tyvärr inga
konfigurations-exempel att ge dig. Problemet är just telefonerna;
autentisering, id etc funkade delvis eller inte alls mot Asterisk, kanske
för att det är rätt nytt eller för att tillverkarna vill att man ska
köpa både system och telefoner från dom. Mitt tips är att helt enkelt be att få
låna några modeller av olika tillverkare och testa. Förlita dig inte på
att en SIP-telefon kan göra som i broschyren mot Asterisk.

> på http://www.marlow.dk/site.php/tech/asterisk  påpekas felaktigheter i 
> debian-paketen, någon som har erfarenhet?

Byggde själv.

/Thomas
-- 
== Encrypted e-mails preferred | GPG KeyID: 114AA85C
--

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: